Úvodní foto  Úvodní foto

Vklad podniku

Jaká bude cena služby?

Orientační cena závisí na metodě ocenění prodávaného podniku nebo jeho části a je tudíž shodná s cenou ocenění pro podnik (viz oceňování, podnik).

Komu je služba určena?

 Fyzické osoby podnikatelé, jež chtějí změnit právní formu na společnost a to vkladem podniku fyzické osoby.

Společnosti, jejichž cílem je zvýšit základní kapitál nebo přijmout nového vlastníka do společnosti.

Společnosti, jejichž cílem je převod části podniku do jiné společnosti za účelem zvýšení podílu majoritních vlastníků nebo převodu nemovitostí bez platby daně z převodu nemovitostí.

Výhody a nevýhody?

 Základní výhodou je daňová neutralita – transakce nepodléhá dani z příjmů, dani z převodu nemovitosti atd.

Další výhodou je promítnutí přecenění vkládané části jmění na tržní hodnotu dle znaleckého posudku.

Výhodou je rovněž, že neexistuje povinnost, na rozdíl od fúze a rozdělení, vyhotovit účetní závěrku.

Základní nevýhodou je promítnutí vkladu u vkladatele v účetní hodnotě a dodanění u vkladu předluženého podniku.

Co služba bude zahrnovat?

  • ocenění vkládaného podniku nebo jeho části

  • poradenství ohledně sepsání smlouvy o vkladu podniku

  • účetní zachycení vkladu podniku u vkladatele a příjemce vkladu