Úvodní foto  Úvodní foto

Účetnictví a jiné

Jaká bude cena služby?

 Orientační cena závisí na typu a náročnosti konkrétního ocenění.

Jaké typy služeb nabízíme?

Oceňovací služby v oboru účetnictví zahrnují zejména kontrolu a ověření účetní dokumentace.

Některé typy služeb jiného ocenění, které znalecký ústav nabízí, jsou:

  • přezkoumávání a posuzování přeměn obchodních společností (fúze, převod jmění na společníka, rozdělení, změna právní formy) z ekonomického hlediska
  • posuzování a přezkoumávání vztahů, smluv, cen a dalších skutečností dle obchodního zákoníku z ekonomického hlediska

  • ocenění nemovitostí (zajistíme ocenění nemovitostí externím znalcem na nemovitosti)

  • nedokončený majetek

  • zásoby

  • webové stránky

  • licenční poplatky

  • náhrada škody

  • ušlý zisk

  • ručení