Úvodní foto  Úvodní foto

Nehmotný majetek

 

Jaká bude cena služby?

Orientační cena závisí na typu oceňovaného nehmotného majetku.

Některé typy oceňovaného nehmotného majetku jsou:

  • ochranné známky – orientační cena činí 5 000 Kč až 50 000 Kč;

  • ocenitelná práva, leasing – orientační cena činí 1 000 Kč až 20 000 Kč;

  • goodwill, know-how – orientační cena 10 000 Kč až 100 000 Kč;

  • pohledávky – orientační cena činí 1 000 Kč až 20 000 Kč;

  • závazky – orientační cena činí 1 000 Kč až 20 000 Kč.

Ceny jsou orientační a závisí zejména na výši ocenění a počtu oceňovaných položek nehmotného majetku.

Komu je služba určena?

Společnosti, jež prodávají nehmotný majetek spřízněné společnosti.