Úvodní foto  Úvodní foto

Podnik, akcie, podíly

Jaká bude cena služby?

Orientační cena závisí na metodě ocenění podniku nebo jeho části, akcií a obchodních podílů.

Základní metody ocenění podniku nabízené znaleckým ústavem jsou:

  • výnosová metoda kapitalizovaných čistých výnosů – orientační cena činí 10 000 Kč až 40 000 Kč

  • výnosová metoda diskontovaných peněžních toků – orientační cena činí 30 000 Kč až 100 000 Kč

  • substanční metoda (věcná hodnota) – orientační cena činí 30 000 Kč až 100 000 Kč

  • majetková metoda na bázi účetních cen (účetní hodnota) – orientační cena činí 1 000 Kč až 10 000 Kč

Ocenění podniku může být kombinací výše uvedených metod, což ovlivní orientační cenu znaleckého posudku.

K čemu ocenění podniku slouží?

Ocenění podniku je základním východiskem pro stanovení hodnoty obchodních podílů nebo akcií oceňované společnosti.

Co určuje volbu metody ocenění?

Struktura aktiv a pasiv a hospodaření oceňované společnosti. Účetní hodnota slouží pouze jako doplňková metoda k ocenění. Volba výnosové metody závisí na dostupnosti podkladů, přičemž nepoměrně jednodušší a levnější metodou je metoda kapitalizovaných čistých výnosů oproti metodě diskontovaných peněžních toků. Výnosové metody se využívají v případě, že substanční hodnota (věcná hodnota) je na nižší úrovni oproti hodnotám výnosovým, přičemž rozdíl vyšší výnosové hodnoty oproti substanční hodnotě představuje tzv. goodwill.

Komu je služba určena?

Společnosti, jíž společníci a akcionáři uvažují o prodeji či nákupu akcií a obchodních podílů.

Společnosti, jež prodávají podnik, jeho část, obchodní podíl nebo akcie spřízněné společnosti.

Společnosti a vlastníci, jež vkládají podnik nebo jeho část.

Společnosti nástupnické, jež mají povinnost nechat ocenit odštěpovanou část při rozdělení společnosti.

Společnosti nástupnické, jež mají povinnost nechat ocenit zanikající společnost při fúzi.

Společnosti, jež mají povinnost v rámci změny právní formy nechat ocenit jmění společnosti znalcem.