Úvodní foto  Úvodní foto

Změna právní formy

Jaká bude cena služby?

Orientační cena závisí zejména na typu změny právní formy a souvisejících službách a činí: 30 000 Kč až 50 000 Kč.

Komu je služba určena?

Společnosti, jíž vlastníci chtějí změnit právní poměry ve společnosti.

Výhody a nevýhody?

Základní výhodou je daňová neutralita – transakce nepodléhá dani z příjmů, dani z převodu nemovitosti atd.

Základní nevýhodou je nutnost získat souhlasu alespoň 3/4 vlastníků společnosti na valné hromadě.

Co služba bude zahrnovat?

Zajišťujeme veškeré činnosti související s fúzí a v případě potřeby spolupracujeme s externími auditory, znalci, právníky, daňovými poradci a notáři.

Jaké jsou základní typy změny právní formy společnosti?

 Právní formu lze měnit libovolně v rámci obchodních společností, kapitálových společností a družstev: společnost s ručením omezeným, akciová společnost, komanditní společnost, veřejná obchodní společnost, družstvo).