Úvodní foto  Úvodní foto

Audit účetní závěrky

Jaká bude cena služby?

Orientační cena povinného auditu u společnosti, která první účetní období přesáhla níže uvedená kritéria činí: 40 000 Kč až 50 000 Kč.

Orientační cena nepovinného auditu u společnosti, která nedosahuje níže uvedená kritéria činí: 20 000 Kč až 30 000 Kč.

Komu je služba určena?

Povinný audit:

Účetní závěrku jsou povinny mít ověřenou auditorem účetní jednotky, které dosáhly dvě účetní období za sebou alespoň dvě z následujících kritérií (u akciových společností pouze jedno z následujících kritérií):

  • aktiva celkem brutto více než 40 000 000 Kč,

  • roční úhrn čistého obratu více než 80 000 000 Kč,

  • průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu období více než 50.

Nepovinný audit:

Účetní závěrku mohou mít ověřenou auditorem dobrovolně všechny účetní jednotky bez ohledu na dosažení výše uvedených kritérií.