Úvodní foto  Úvodní foto

Prodej podniku

Jaká bude cena služby?

Orientační cena závisí na metodě ocenění prodávaného podniku nebo jeho části a je tudíž shodná s cenou ocenění pro podnik (viz oceňování, podnik).

Komu je služba určena?

Společnosti, jíž cílem je prodej podniku nebo jeho části mezi spřízněnými společnosti.

Společnosti, které chtějí v rámci prodeje podniku využít účetního zachycení goodwillu.

Výhody a nevýhody?

Výhodou je absence povinnosti vyhotovit znalecký posudek při prodeji podniku mezi nespřízněnými osobami.

Základní nevýhodou jsou daňové dopady – transakce podléhá dani z příjmů, dani z převodu nemovitosti atd.

Co služba bude zahrnovat?

  • ocenění prodávaného podniku nebo jeho části

  • poradenství ohledně sepsání smlouvy o prodeji podniku

  • účetní zachycení prodeje podniku u prodávajícího a kupujícího