Úvodní foto  Úvodní foto

Certifikace

AUDITORIA s. r. o.

auditorská společnost

auditorské oprávnění společnosti č. 543

auditorské oprávnění společnosti č. 543

auditorské oprávnění společnosti č. 543

 

odpovědný auditor:

Ing. Jan Brázda, auditorské oprávnění č. 2290

Společnost AUDITORIA s. r. o. poskytuje auditorské služby od roku 2013 na základě auditorského oprávnění č. 543 udělené Komorou auditorů České republiky.

Společnost AUDITORIA s. r. o. navázala v poskytování auditorských služeb na činnost a klientelu společnosti BRÁZDA-AUDIT CZ s.r.o., která poskytovala auditorské služby od roku 2001.

BRÁZDA-AUDIT a.s.

znalecký ústav

rozhodnutí ministerstva spravedlnosti ze dne 25.1.2013

rozhodnutí ministerstva spravedlnosti ze dne 25.1.2013

rozhodnutí ministerstva spravedlnosti ze dne 25.1.2013

rozhodnutí ministerstva spravedlnosti ze dne 25.1.2013

rozhodnutí ministerstva spravedlnosti ze dne 25.1.2013

odpovědní znalci:

Ing. Jan Brázda, znalec pro oceňování podniků a jeho částí, finančního a nehmotného majetku

JUDr. Bohuslav Petr, znalec pro oceňování movitostí, obchodních společností, podniků, finančního a nehmotného majetku, cenných papírů a nepeněžitých vkladů

Ivana Volková, znalec účetní evidence

Společnost BRÁZDA-AUDIT a.s. je zapsaná od roku 2003 na základě rozhodnutí Ministra spravedlnosti České republiky do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika.