Úvodní foto  Úvodní foto

Rozdělení společnosti

Jaká bude cena služby?

 Orientační cena závisí zejména na typu rozdělení a souvisejících službách a činí: 20 000 Kč až 200 000 Kč.

Komu je služba určena?

Společnosti, jejíž cílem je ochránit majetek společnosti a to formou odštěpení do nové nebo existující společnosti.

Společnosti, jejíž vlastníci se dohodli na způsobu vypořádání mezi sebou formou rozdělení společnosti.

Společnosti, jejíž vlastníci se rozhodli prodat odštěpenou nemovitost bez platby daně z převodu nemovitostí.

Výhody a nevýhody?

Základní výhodou je daňová neutralita – transakce nepodléhá dani z příjmů, dani z převodu nemovitosti atd.

Další výhodou je promítnutí přecenění odštěpované části jmění na tržní hodnotu dle znaleckého posudku.

Základní nevýhodou je nutnost získat souhlasu alespoň 3/4 vlastníků společnosti na valné hromadě.

Co služba bude zahrnovat?

Zajišťujeme veškeré činnosti související s fúzí a v případě potřeby spolupracujeme s externími auditory, znalci, právníky, daňovými poradci a notáři.

Jaké jsou základní typy rozdělení společnosti?

Existují tyto základní typy rozdělení: rozdělení formou rozštěpení, rozdělení odštěpením, rozdělení odštěpením sloučením.