Úvodní foto  Úvodní foto

Movitý majetek

Jaká bude cena služby?

Orientační cena závisí na typu oceňované movité věci.

Některé typy oceňovaného movitého majetku jsou:

  • motorová vozidla – orientační cena činí 1 000 Kč až 30 000 Kč;

  • stroje a přístroje – orientační cena činí 1 000 Kč až 30 000 Kč;

  • výpočetní technika – orientační cena činí 1 000 Kč až 30 000 Kč;

  • technologické celky – orientační cena činí 5 000 Kč až 50 000 Kč.

Ceny jsou orientační a závisí zejména na výši ocenění a počtu oceňovaných položek nehmotného majetku.

Komu je služba určena?

Společnostem, jež prodávají movitý majetek spřízněné společnosti.