Úvodní foto  Úvodní foto

Fúze

Jaká bude cena služby?

Orientační cena závisí zejména na typu fúze a souvisejících službách a činí: 20 000 Kč až 200 000 Kč.

Komu je služba určena?

Společnosti, jež potřebují promítnout přecenění na tržní hodnotu u zanikající společnosti.

Společnosti, jež plánují převzít daňovou ztrátu zanikající společnosti.

Společnosti, jež plánují dosáhnout úspor nákladů ze sloučení nebo splynutí společností.

Výhody a nevýhody?

Základní výhodou je daňová neutralita – transakce nepodléhá dani z příjmů, dani z převodu nemovitosti atd.

Další výhodou je možnost promítnutí přecenění zanikající společnosti na tržní hodnotu dle znaleckého posudku.

Základní nevýhodou je nutnost získat souhlasu alespoň 3/4 vlastníků společnosti na valné hromadě.

Co služba bude zahrnovat?

Zajišťujeme veškeré činnosti související s fúzí a v případě potřeby spolupracujeme s externími auditory, znalci, právníky, daňovými poradci a notáři.

Jaké jsou základní typy fúzí společnosti?

Existují tyto základní typy fúzí: fúze sloučením, fúze splynutím.