Úvodní foto  Úvodní foto

Úvod

Znalecký ústav BRÁZDA-AUDIT, a. s. nabízí zpracování znaleckých posudků a dalších odborných stanovisek znaleckého ústavu včetně souvisejícího poradenství. Znalecký ústav je zapsán do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s širokým rozsahem znaleckých oprávnění.

Společnost Auditoria, s. r. o. se zabývá poskytováním nezávislých auditních a poradenských služeb. Cílem auditu je zvýšení spolehlivosti a důvěryhodnosti informací uváděných v účetní závěrce, které jsou připravovány pro potřeby investorů, věřitelů a dalších zainteresovaných subjektů.

 

brazda-audit-logo

BRÁZDA-AUDIT a.s.

Znalecký ústav

podnik, akcie, podíly

nehmotný majetek

finanční majetek

movitý majetek

účetnictví a jiné